Свято-Троицкая Русская Православная Церковь

Свято-Троицкая Русская Православная Церковь

приход Московской Патриархии

 

главная | о нас | ссылки

english

главная > православный календарь

Православный календарь

Воскресенье, 4 сентября, 1983 / 22 августа, 1983 (по ст.ст.)
1983

Неделя 10-я по Пятидесятнице. Глас первый.

Собор Московских святых (переходящее празднование в воскресенье перед 26-м августа, Московская Патриархия).
Иконы Божией Матери, именуемой «Прибавление ума» (переходящее празднование в 1-е воскресенье после 15 августа).
Мчч. Агафоника, Зотика, Феопрепия (Боголепа), Акиндина, Севериана и прочих (305-311).
Сщмч. Горазда, еп. Богемского и Мораво-Силезского (1942) (Серб.).
Прп. Исаака (первого) Оптинского (1894).
Сщмчч. Макария, еп. Вяземского, Иоанна Бояршинова и Алексия Наумова пресвитеров (1918).
Сщмчч. Феодора, еп. Пензенского и с ним Василия и Гавриила пресвитеров (1937).
Сщмчч. Иоанна, еп. Великолукского, Алексия, архиеп. Омского, Александра, Михаила и Феодора пресвитеров, прмчч. Илариона, Иоанна и Иерофея (1937).
Сщмч. Афанасия еп. (270-275), прп. Анфусы (ок. 298) и слуг ее, мчч. Харисима и Неофита (270-275).
Мц. Евлалии девы Барселонской (ок. 303).
Грузинской иконы Божией Матери (1650).
Прп. Боголепа из м-ря прп. Паисия Угличского.
Св. Симфориана Отанского (II-III) (Кельт. и Брит.).
Прп. Зигфрида, игумена Веармутского (688) (Кельт. и Брит.).
Новосщмч. Андрея (Ухтомского), еп. Уфимского (1937).
Мч. Иренария, дьякона, Ора и Оропуса (Греч.).

Чтения дня

Иоанна 21:1-14 (на утрене. Евангелие 10-e)
1 Коринфянам 4:9-16
Матфея 17:14-23

СПРЯТАТЬ ТРОПАРИ

Тропарь воскресный, глас 1.
Ка́мени запеча́тану от иуде́й/ и во́ином стрегу́щим Пречи́стое Те́ло Твое́,/ воскре́сл е́сли тридне́вный, Спа́се,/ да́руяй ми́рови жи́знь./ Сего́ ра́ди Си́лы Небе́сныя вопия́ху Ти, Жизнода́вче:/ сла́ва Воскресе́нию Твоему́, Христе́,/ сла́ва Ца́рствию Твоему́,/ сла́ва смотре́нию Твоему́, еди́не Человеколю́бче.

Богородичен, глас тойже.
Гаврии́лу, веща́вшу Тебе́ Де́во, ра́дуйся,/ со гла́сом воплоща́шеся все́х Влады́ка,/ в Те́бе, Святе́м Киво́те,/ я́коже рече́ пра́ведный Дави́д:/ яви́лася еси́ ши́ршая небе́с,/ поноси́вши Зижди́теля Твоего́./ Сла́ва Все́льшемуся в Тя,/ сла́ва проше́дшему из Тебе́,/ сла́ва Свободи́вшему нас Рождество́м Твои́м.

Кондак, глас тойже.
Воскре́сл еси́ я́ко Бог из гро́ба во сла́ве,/ и мир совоскреси́л еси́;/ и естество́ челове́ческое я́ко Бо́га воспева́ет Тя, и сме́рть исчезе́;/ Ада́м же лику́ет, Влады́ко;/ Éва ны́не от уз избавля́ема ра́дуется, зову́щи:/ Ты еси́, И́же всем подая́, Христе́, воскресе́ние.

Собор Московских святых. Тропарь, глас 4.
Днесь проро́чество святи́теля Петра́/ пред оча́ми на́шими сбыва́ется,/ се́рдце бо Росси́и град Москва́/ свы́ше сла́ву ве́лию прие́млет,/ украша́ем, яко́ би́сером честны́м,/ мно́гим со́нмом Бо́жиих уго́дников;/ к ни́мже мы любо́вию возопии́м:/ о, пречу́днии святи́телие,/ испове́дницы и му́ченицы но́вии,/ благове́рнии кня́зие, преподо́бнии о́тцы,/ и прему́дрии юро́дивии,/ и вси святи́и, зна́емии и незна́емии,/ я́ко благоче́стия сто́лпи,/ моли́те Христа́ Бо́га/ стране́ на́шей в ми́ре спасти́ся.

Кондак, глас 3.
Возвели́чися ны́не, гра́де Москво́,/ ве́лиих даро́в духо́вных сподобля́ющися,/ я́ко сокро́вищница пречестна́я/ святы́ням и мо́щем уго́дник Бо́жиих/ и оте́чество возлю́бленное мно́гим святы́м,/ к их же по́мощи усе́рдно прибега́ем:/ о святы́х Моско́вских ди́вный со́нме,/ ва́шими уче́ньми и дея́ньми/ вку́пе и страда́ньми за Христа́,/ ду́ши на́ша просвети́те/ и спасе́ния нам при́сно бу́дите хода́таи.

Мчч. Агафоника. Тропарь, глас 4.
Му́ченицы Твои́, Го́споди,/ во страда́ниих свои́х венцы́ прия́ша нетле́нныя от Тебе́, Бо́га на́шего:/ иму́ще бо кре́пость Твою́,/ мучи́телей низложи́ша,/ сокруши́ша и де́монов немощны́я де́рзости./ Тех моли́твами/ спаси́ ду́ши на́ша.

Кондак мученика, глас 1.
Зва́ние благо́е стяжа́в, Богому́дре,/ муже́й лука́вых отврати́лся еси́ ве́ры,/ не убоя́вся мук, Агафони́че сла́вне,/ те́мже благи́м был еси́ насле́дник/ и прия́л еси́ со стра́ждущими с тобо́ю/ досто́йныя венцы́.

Красногорской (Грузинской) иконы Богородицы. Тропарь, глас 4.
Днесь све́тло красу́ется оби́тель Красного́рская,/ и с не́ю лико́вствует Раи́фская пу́стыня,/ я́ко зарю́ со́лнечную, от восто́ка возсия́вшую, восприи́мши, Влады́чице,/ чудотво́рную Твою́ ико́ну,/ е́юже разгоня́еши мглу искуше́ний и бед от вопию́щих ве́рно:/ изба́ви оби́тель на́шу и вся страны́ христиа́нския от всех наве́т вра́жиих/ и спаси́ ду́ши на́ша, я́ко Милосе́рдная Засту́пница ро́да христиа́нского.

Ин тропарь, глас 5.
Веселя́тся правосла́внии наро́ди,/ ви́дяще, Влады́чице Де́во Богоро́дице,/ Твою́ пречу́дную и чудотво́рную ико́ну,/ и прие́млют врачевство́ душе́вное и теле́сное Твое́ю ми́лостию всегда́./ Те́мже и мы, покланя́ющеся о́ней, усе́рдно Тебе́ вопие́м:/ поми́луй, Блага́я Ма́ти, смире́нныя рабы́ Твоя́/ и изба́ви нас от вся́каго зла и наве́та вра́жия,/ моля́щи Сы́на Твоего́, Го́спода Иису́са,/ да, спа́сшеся зде, Небе́сное жи́тельство получи́м/ человеколю́бием и благода́тию Его́.

Кондак, глас 8.
Тебе́, Избра́нней от всех родо́в, Бо́жией Ма́тери,/ благода́рственная пе́ния прино́сим,/ прише́ствием честны́я Твоея́ ико́ны, раби́ Твои́, Богоро́дице, озаря́еми,/ но, я́ко иму́щая держа́ву непобеди́мую,/ от вся́ких нас бед свободи́, да зове́м Ти:/ ра́дуйся, Неве́сто Неневе́стная.

Ин кондак, глас 6.
Áще попуще́нием Боже́ственным/ от рук неве́рных честна́я Твоя́, Влады́чице, ико́на/ поруга́нию подве́ржеся/ и копие́м ва́рвар прободе́на быстъ,/ оба́че во стране́ на́шей Правосла́вней/ любоче́стно все́ми прославля́ется/ и благогове́йно почита́ется,/ сего́ ра́ди Тобо́ю явля́ет слепы́м зре́ние,/ глухи́м слы́шание, немы́м глаго́лание,/ хромы́м хожде́ние, разсла́бленным укрепле́ние,/ ско́рбным утеше́ние и отра́ду./ Сих ра́ди мо́лим Тя, Милосе́рдная Ма́ти,/ до конца́ проба́ви ми́лости Твоя́ на нас, я́ко Блага́я.

Горазда, архиеп. Моравского. Тропарь, глас 2.
Досто́йнейший прее́мник учи́теля своего́ Мефо́дия,/ Мора́вския Це́ркве первопресто́льника,/ был еси́, святи́телю о́тче наш Гора́зде,/ сто́лп Правосла́вия преди́вен,/ му́ченик без кро́ве,/ и изгна́ние от своего́ ста́да кова́рными му́жи претерпе́в./ Дале́че от своего́ оте́чества, Мора́вския зе́мли,/ утверди́в пропове́дию догма́ты боже́ственныя И́стины,/ Ду́хом соедини́лся еси́ со святы́ми учи́тели свои́ми Кири́ллом и Мефо́дием в Ца́рстве Небе́снем./ Моли́ о нас, блаже́нне,/ ве́рою почита́ющих па́мять твою́,/ умири́ти мир и спасти́ ду́ши на́ша.


8 мая  Светлое Христово Воскресение - ПАСХА

   Двунадесятые непереходящие праздники

7 января  – Рождество Христово
19 января  – Богоявление Господне (Крещение)
15 февраля  – Сретение Господне
7 апреля  – Благовещение Пресвятой Богородицы
19 августа  – Преображение Господне
28 августа  – Успение Пресвятой Богородицы
21 сентября  – Рождество Пресвятой Богородицы
27 сентября  – Воздвижение Животворящего Креста Господня
4 декабря  – Введение во храм Пресвятой Богородицы

   Двунадесятые переходящие праздники

1 мая  – Вход Господень в Иерусалим (Вербное Воскресенье)
16 июня  – Вознесение Господне
26 июня  – День Святой Троицы. Пятидесятница

   Великие праздники

14 января  – Обрезание Господне
7 июля  – Рождество Иоанна Предтечи
12 июля  – Святых Первоверховных апостолов Петра и Павла
11 сентября  – Усекновение главы Иоанна Предтечи
14 октября  – Покров Пресвятой Богородицы

   Церковные многодневные посты

21 марта по 7 мая  – Великий пост
4 июля по 11 июля  – Петров пост
14 августа по 28 августа  – Успенский пост
28 ноября по 6 января  – Рождественский пост

   Церковные однодневные посты

   Среда и пятница, за исключением сплошных седмиц и Святок.
18 января  – Крещенский сочельник (Навечерие Богоявления)
11 сентября  – Усекновение главы Иоанна Предтечи
27 сентября  – Воздвижение Креста Господня

   Дни особого поминовения усопших

12 марта  – Суббота мясопустная
2 апреля  – Суббота 2-я Великого поста
9 апреля  – Суббота 3-я Великого поста
16 апреля  – Суббота 4-я Великого поста
17 мая  – Радоница
25 июня  – Суббота Троицкая
5 ноября  – Суббота Димитриевская

   Сплошные седмицы

7 января по 17 января  – Святки
27 февраля по 5 марта  – Мытаря и фарисея
13 марта по 19 марта  – Сырная (масленица)
8 мая по 14 мая  – Пасхальная (Светлая)
26 июня по 2 июля  – Троицкая
Янв Фев Мар Апр Май Июн
Июл Авг Сен Окт Ноя Дек

Сентябрь
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30
Перейти на сегодняшний день

– полное воздержание от пищи
– cухоядение (хлеб, овощи, фрукты)
– горячая пища без масла
– пища с растительным маслом
– разрешается рыба
– разрешается рыбная икра
– исключается мясо
– пост отменяется
– Святитель Феофан Затворник.
           Мысли на каждый день года.

Подписка на RSS канал Calendar RSS
Блоггеру
Приложение для iPhone
Приложение для Android
Вебмастеру
Сайты с календарем
О календаре
Новая версия календаря

Пасхалия

27 Фев  – Неделя о мытаре
   и фарисее
13 Мар  – Неделя мясопустная
20 Мар  – Прощеное воскресенье
1 Май  – Вербное Воскресенье
8 Май  ПАСХА
1 Июн  – Преполовение
16 Июн  – Вознесение Господне
26 Июн  – Пятидесятница
3 Июл  – Всех святых

Знаки Типикона

– бдение на великие праздники; наиболее праздничная служба, где все изменяемые песнопения посвящены Празднику.
– "бдение" такому святому совершается Всенощное бдение. Его устав близок к полиелейной службе, отличия заключаются в том, что появляется малая вечерня, великая вечерня и утреня объединяются (отсюда бдение), бывает освящение хлебов и елеопомазание в конце утрени.
– "крест", "полиелей", "с полиелеем"; полиелейная служба, т.е. такая служба, на которой на утрени исполняется полиелей (торжественное пением псалмов 134 и 135 с припевами); кроме того, на такой службе бывает чтение Евангелия, прокимен, степенные антифоны, канон на 8, поются хвалитны и Великое славословие, а на вечерни появляется "Блажен муж" (первая Слава 1-й кафисмы), бывает Вход, читаются паремии, а также все стихиры поются святому, может служиться лития.
– "славословный", "со славословием"; такому святому полагается петь Великое славословие в конце утрени (в службах рангом ниже оно читается), кроме того, на службе поются уже некоторые воскресные богородичны, седальны по кафисмам – святому, на каноне бывает катавасия, а в конце утрени поются стихиры на хвалитех, Великое славословие, и все окончание утрени бывает по праздничному.
– "шестерик", "на шесть"; святому положены все шесть стихир на "Господи воззвах", бывает Слава на вечерней и утреней стиховне, тропарь, утренний канон святого на шесть.
, , пробел – "без знака"; самая рядовая повседневная служба святому, которому положено только три стихиры на "Господи воззвах" и канон на утрени на 4 тропаря. Тропаря святого может не быть.

Замечания и предложения посылайте по адресу:

Пресвятая Троице, Боже Наш, Слава Тебе!