Свято-Троицкая Русская Православная Церковь

Свято-Троицкая Русская Православная Церковь

приход Московской Патриархии

 

главная | о нас | ссылки

english

главная > православный календарь

Православный календарь

Воскресенье, 13 апреля, 2014 / 31 марта, 2014 (по ст.ст.)
2014

Неделя Ваий, 6-я Великого поста, Вход Господень в Иерусалим.
Великий пост. Разрешается рыба

Сщмч. Ипатия, еп. Гангрского (ок. 326).
Свт. Ионы, митр. Киевского, Московского и всея России, чудотворца (1461).
Свт. Иннокентия, митр. Московского (1879).
Сщмч. Иоанна пресвитера (1938).
Прп. Ипатия целебника, Печерского, в Дальних пещерах (XIV).
Прп. Филарета Данилевского (1841).
Прп. Аполлония Египетского (IV).
Сщмчч. Авды, еп. Персидского, и Вениамина диакона (418-424).
Прп. Ипатия, игумена Руфианского (ок. 446).
Иконы Божией Матери "Иверской".
Прав. Иосифа прекрасного.
38 мчч., усеченных мечом при Юлиане (361-363).
Свт. Акакия, исповед. еп. Метиленского.
Прп. Власия Аморейского (Греч.).
Мч. Менандера (Греч.).
Св. Стефана монаха-чудотворца (Греч.).

Чтения дня

Матфея 21:1-11, 15-17
Филиппийцам 4:4-9
Иоанна 12:1-18

СПРЯТАТЬ ТРОПАРИ

Вход Господень в Иерусалим. Тропарь, глас 1.
Óбщее воскресе́ние/ пре́жде Твоея́ стра́сти уверя́я/ из ме́ртвых воздви́гл еси́ Ла́заря, Христе́ Бо́же./ Те́мже и мы, я́ко о́троцы побе́ды зна́мения нося́ще,/ Тебе́ Победи́телю сме́рти вопие́м:/ оса́нна в вы́шних,/ благослове́н Гряды́й во и́мя Госпо́дне.

Ин тропарь, глас 4.
Спогре́бшеся Тебе́ креще́нием, Христе́ Бо́же наш,/ безсме́ртныя жи́зни сподо́бихомся воскресе́нием Твои́м,/ и воспева́юще зове́м:/ оса́нна в вы́шних,/ благослове́н Гряды́й во И́мя Госпо́дне.

Кондак, глас 6-й.
На престо́ле на небеси́,/ на жребя́ти на земли́ носи́мый, Христе́ Бо́же,/ Áнгелов хвале́ние и дете́й воспева́ние/ прия́л еси́ зову́щих Ти:/ благослове́н еси́, гряды́й Ада́ма воззва́ти.

Свт. Иннокентия, митр. Московского. Тропарь, глас 1.
Во вся страны́ полу́нощныя изы́де веща́ние твое́,/ я́ко прие́мшия сло́во твое́,/ и́хже боголе́пно научи́л еси́,/ неве́дущия Христа́ све́том Ева́нгелия просвети́л еси́,/ челове́ческия обы́чаи украси́л еси́,/ Росси́йская похвало́, святи́телю о́тче наш Инноке́нтие,/ моли́ Христа́ Бо́га/ спасти́ся душа́м на́шим.

Ин тропарь, глас 3.
Пе́рвый учи́тель пре́жде те́мным язы́ческим племена́м,/ пе́рвый возвести́тель им пути́ спаси́тельнаго,/ апо́стольски потруди́выйся в просвеще́нии Сиби́ри и Аме́рики,/ святи́телю о́тче наш Инноке́нтие,/ Влады́ку всех моли́/ мир вселе́нней дарова́ти/ и ду́шам на́шим ве́лию ми́лость.

Кондак, глас 4.
И́стинный и нало́жный учи́тель был еси́:/ запове́данная бо Го́сподем сам сотвори́в,/ и́мже учил еси́ и наказа́л еси́ ко благоче́стию приходя́щая ча́да,/ неве́рныя вразумля́л еси́ позна́ти ве́ру и́стинную,/ просвеща́я их святы́м Креще́нием./ Сего́ ра́ди со апо́столы ра́дуешися,/ прие́мля по́честь благове́стника Христо́ва.

Сщмч. Ипатия, еп. Гангрского. Тропарь, глас 4.
Изволе́нием Боже́ственнаго ра́зума/ впери́в ум свой в Небе́сныя оби́тели/ и ра́вно Áнгелом житие́ пожи́в на земли́,/ сего́ ра́ди муче́ния красоты́ вене́ц на свое́м версе́ утверди́в,/ священному́чениче Ипа́тие,/ моли́ Христа́ Бо́га/ спасти́ся душа́м на́шим.

Кондак, глас 2.
Ри́мскому оте́честву свети́льник,/ Богоза́рными луча́ми концы́ светя́,/ ны́не просвети́ твое́ пра́зднество пою́щия, Ипа́тие,/ прося́ свы́ше ми́ра и грехо́в оставле́ния,/ моли́твами защити́ ны, Ипа́тие многострада́льне.

Ина служба сщмч. Ипатия, еп. Гангрского.
Тропарь святаго, глас 3.

В прекра́сном Це́ркве апо́стольския вертогра́де/ из ю́на во́зраста всеси́льною десни́цею Бо́жиею насади́лся еси́,/ Богоблаже́нне о́тче Ипа́тие,/ и в ней, я́ко ве́рен первосвяще́нник,/ ве́рно Богонача́льное и Всетворя́щее Трои́ческое Еди́нство/ пропове́дал еси́ во Вселе́нском Собра́нии,/ Ду́ха же Свята́го в доброде́телех испо́лнен быв,/ ве́лия чудеса́ сотвори́в,/ муче́нием за ве́ру Христо́ву сконча́вся,/ прише́л еси́ в Небе́сный град,/ иде́же Триипоста́снаго Бо́га зря,/ моли́ о че́ствующих тя,/ да в Го́рнем Иерусали́ме со святы́ми жи́ти сподо́бимся.

Ин тропарь, глас 4.
Богови́дное досточу́дных доброде́телей зерца́ло,/ Богоправи́мое Правосла́вныя ве́ры пра́вило/ и утвержде́ние Це́ркве Христо́вы,/ за ню́же и страда́л еси́, всечу́дне о́тче Ипа́тие,/ чудесы́, Богодарова́нными тебе́, весь мир удиви́в,/ душеспаси́тельныя по́льзы сотвори́л еси́,/ и ны́не ве́рно призыва́ющим тя во вся́ких беда́х и напа́стех/ испроси́ нам у Го́спода Бо́га/ по́мощь и спасе́ние ве́чное душа́м.

Кондак, глас 2.
Оби́тель Триипоста́снаго Божества́,/ достоблаже́нне о́тче Ипа́тие, быв,/ во вселе́нную Всетворца́ Бо́га воскли́кнул еси́./ Благода́рственне же чудоде́йствуя,/ вшел еси́ в Небе́сныя оби́тели,/ та́мо моли́ Всесвяту́ю Тро́ицу, мо́лим тя,/ исцели́ти телеса́ и ду́ши на́ша/ в Богосозда́нную на́шу красоту́.

Ин кондак, глас 4.
О всеблаже́нный чудотво́рче Ипа́тие,/ предстоя́й в Небесе́х Всетворя́щей Боже́ственней Тро́ице,/ с ли́ки Го́рними богоприя́тне и всера́достне возно́сиши хвалы́./ Приими́ от нас сие́ тебе́ хвалорадостносло́вие./ И моли́ Го́спода изба́вити ны от вся́ких грехо́в, напа́стей же и боле́зней/ и дарова́ти Ца́рствие Небе́сное всю́ду пою́щим:/ аллилу́йя.

Свт. Ионы. Тропарь, глас 3.
Яре́м Госпо́день измла́да восприи́м,/ и Того́ стопа́м невозвра́тным жела́нием после́довал еси́,/ и освяще́ннаго по́двига дости́гл,/ святи́тельства па́ству прии́м и чуде́с от Бо́га да́ры прия́т,/ с ве́рою приходя́щим к ра́це моще́й твои́х/ подае́ши разли́чным неду́гом исцеле́ние неоску́дно,/ о́тче наш Ио́но, святи́телю Христо́в,/ моли́ Христа́ Бо́га дарова́ти нам ве́лию ми́лость.

Ин тропарь, глас тойже.
Боже́ственною благода́тию просвети́вся/ и по сме́рти показу́я све́тлость жития́ твоего́,/ источа́еши ми́рови благоуха́ния,/ притека́ющим к ра́це моще́й твои́х,/ и наро́ди Моско́встии наста́вил еси́ ко све́ту богоразу́мия,/ Ио́но, о́тче наш,/ моли́ Христа́ Бо́га/ дарова́ти нам ве́лию ми́лость.

Кондак, глас 8.
Жела́нием духо́вным по́стническое житие́ соверши́в/ и святи́тельства па́ству прии́м,/ чистоты́ ра́ди теле́сныя и те́ло твое́ Влады́ка Христо́с соблюде́ нетле́нно/ и Петру́ чудотво́рцу насле́дника тя соде́ла,/ и того́ нра́ву после́довал еси́,/ и учи́теля тя Христо́с Своему́ ста́ду дарова́,/ иде́же лежа́т целе́бныя мо́щи твоя́,/ благоуха́ют, я́ко от кади́ла благово́нна,/ и подаю́т исцеле́ния немощны́м, ве́рою приходя́щим,/ святи́телю Ио́но, моли́ Христа́ Бо́га непреста́нно о всех нас.

Свт. Ионы. Тропарь, глас 4.
От ю́ности твоея́ весь сам себе́ Го́сподеви возложи́в,/ в моли́твах, и труде́х, и в посте́х о́браз быв доброде́тели,/ отону́дуже ви́дев Бог твое́ благо́е произволе́ние,/ архиере́я тя и па́стыря Це́ркви Свое́й устроя́ет./ Те́мже и по преставле́нии честно́е те́ло твое́ це́ло и нетле́нно соблюде́ся,/ Ио́но святи́телю,/ моли́ Христа́ Бо́га да спасе́т ду́ши на́ша.

Кондак, глас 8.
Я́ко от младе́нства Го́сподеви порабо́тив себе́, му́дре,/ посто́м и бде́нием те́ло твое́ удруча́я,/ те́мже сосу́д чист и дом Ду́ху Пресвято́му яви́лся еси́./ Сего́ ра́ди и Це́ркви Свое́й тебе́ архиере́я и па́стыря устроя́ет,/ ю́же до́бре упа́с, ко Го́споду отхо́диши, Его́же возлюби́л еси́./ Тем мо́лим тя: помина́й нас, ве́рою чту́щих святу́ю па́мять твою́, да вси зове́м ти:/ ра́дуйся, о́тче Ио́но, святи́телю всечестны́й.

Прп. Ипатия целебника, Печерского, в Дальних пещерах . Тропарь, глас 1.
Безнача́льнаго о́наго и ти́хаго ме́ста,/ иде́же несть печа́ли, ни воздыха́ния,/ дости́гнути, преподо́бне, жела́я,/ не дал еси́ себе́ зде поко́я нима́ло,/ но при́сно день и нощь в де́лех вся́ких/ и жесто́ком жити́и трудолю́бно подвиза́яся, пребыва́еши,/ тем жела́емого получи́л уже́, Ипа́тие,/ моли́ся о душа́х на́ших.

Кондак, глас 3.
Труды́ ко трудо́м вы́ну ра́ди Го́спода прилага́я,/ никогда́же обре́лся еси́ пра́зден, Ипа́тие./ Те́мже и в ле́поту трудолюби́в нарече́ся,/ зва́ние прие́мь от дел.

Иверской иконы Богородицы. Тропарь, глас 4.
От святы́я ико́ны Твоея́,/ о Влады́чице Богоро́дице,/ исцеле́ния и цельбы́ подаю́тся оби́льно/ с ве́рою и любо́вию приходя́щим к ней./ Та́ко и мою́ не́мощь посети́,/ и ду́шу мою́ поми́луй, Блага́я,/ и те́ло исцели́ благода́тию Твое́ю, Пречи́стая.

Кондак, глас 8.
Áще и в мо́ре вве́ржена бысть свята́я ико́на Твоя́, Богоро́дице,/ от вдови́цы, не могу́щия спасти́ сию́ от враго́в,/ но яви́лася есть Храни́тельница Афо́на/ и Врата́рница оби́тели И́верския, враги́ устраша́ющая/ и в Правосла́вней Росси́йстей стране́/ чту́щия Тя от всех бед и напа́стей избавля́ющая.


20 апреля  Светлое Христово Воскресение - ПАСХА

   Двунадесятые непереходящие праздники

7 января  – Рождество Христово
19 января  – Богоявление Господне (Крещение)
15 февраля  – Сретение Господне
7 апреля  – Благовещение Пресвятой Богородицы
19 августа  – Преображение Господне
28 августа  – Успение Пресвятой Богородицы
21 сентября  – Рождество Пресвятой Богородицы
27 сентября  – Воздвижение Животворящего Креста Господня
4 декабря  – Введение во храм Пресвятой Богородицы

   Двунадесятые переходящие праздники

13 апреля  – Вход Господень в Иерусалим (Вербное Воскресенье)
29 мая  – Вознесение Господне
8 июня  – День Святой Троицы. Пятидесятница

   Великие праздники

14 января  – Обрезание Господне
7 июля  – Рождество Иоанна Предтечи
12 июля  – Святых Первоверховных апостолов Петра и Павла
11 сентября  – Усекновение главы Иоанна Предтечи
14 октября  – Покров Пресвятой Богородицы

   Церковные многодневные посты

3 марта по 19 апреля  – Великий пост
16 июня по 11 июля  – Петров пост
14 августа по 28 августа  – Успенский пост
28 ноября по 6 января  – Рождественский пост

   Церковные однодневные посты

   Среда и пятница, за исключением сплошных седмиц и Святок.
18 января  – Крещенский сочельник (Навечерие Богоявления)
11 сентября  – Усекновение главы Иоанна Предтечи
27 сентября  – Воздвижение Креста Господня

   Дни особого поминовения усопших

22 февраля  – Суббота мясопустная
15 марта  – Суббота 2-я Великого поста
22 марта  – Суббота 3-я Великого поста
29 марта  – Суббота 4-я Великого поста
29 апреля  – Радоница
7 июня  – Суббота Троицкая
1 ноября  – Суббота Димитриевская

   Сплошные седмицы

7 января по 17 января  – Святки
9 февраля по 15 февраля  – Мытаря и фарисея
23 февраля по 1 марта  – Сырная (масленица)
20 апреля по 26 апреля  – Пасхальная (Светлая)
8 июня по 14 июня  – Троицкая
Янв Фев Мар Апр Май Июн
Июл Авг Сен Окт Ноя Дек

Апрель
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30
Перейти на сегодняшний день

– полное воздержание от пищи
– cухоядение (хлеб, овощи, фрукты)
– горячая пища без масла
– пища с растительным маслом
– разрешается рыба
– разрешается рыбная икра
– исключается мясо
– пост отменяется
– Святитель Феофан Затворник.
           Мысли на каждый день года.

Подписка на RSS канал Calendar RSS
Блоггеру
Приложение для iPhone
Приложение для Android
Вебмастеру
Сайты с календарем
О календаре
Новая версия календаря

Пасхалия

9 Фев  – Неделя о мытаре
   и фарисее
23 Фев  – Неделя мясопустная
2 Мар  – Прощеное воскресенье
13 Апр  – Вербное Воскресенье
20 Апр  ПАСХА
14 Май  – Преполовение
29 Май  – Вознесение Господне
8 Июн  – Пятидесятница
15 Июн  – Всех святых

Знаки Типикона

– бдение на великие праздники; наиболее праздничная служба, где все изменяемые песнопения посвящены Празднику.
– "бдение" такому святому совершается Всенощное бдение. Его устав близок к полиелейной службе, отличия заключаются в том, что появляется малая вечерня, великая вечерня и утреня объединяются (отсюда бдение), бывает освящение хлебов и елеопомазание в конце утрени.
– "крест", "полиелей", "с полиелеем"; полиелейная служба, т.е. такая служба, на которой на утрени исполняется полиелей (торжественное пением псалмов 134 и 135 с припевами); кроме того, на такой службе бывает чтение Евангелия, прокимен, степенные антифоны, канон на 8, поются хвалитны и Великое славословие, а на вечерни появляется "Блажен муж" (первая Слава 1-й кафисмы), бывает Вход, читаются паремии, а также все стихиры поются святому, может служиться лития.
– "славословный", "со славословием"; такому святому полагается петь Великое славословие в конце утрени (в службах рангом ниже оно читается), кроме того, на службе поются уже некоторые воскресные богородичны, седальны по кафисмам – святому, на каноне бывает катавасия, а в конце утрени поются стихиры на хвалитех, Великое славословие, и все окончание утрени бывает по праздничному.
– "шестерик", "на шесть"; святому положены все шесть стихир на "Господи воззвах", бывает Слава на вечерней и утреней стиховне, тропарь, утренний канон святого на шесть.
, , пробел – "без знака"; самая рядовая повседневная служба святому, которому положено только три стихиры на "Господи воззвах" и канон на утрени на 4 тропаря. Тропаря святого может не быть.

Замечания и предложения посылайте по адресу:

Пресвятая Троице, Боже Наш, Слава Тебе!