Свято-Троицкая Русская Православная Церковь

Свято-Троицкая Русская Православная Церковь

приход Московской Патриархии

 

главная | о нас | ссылки

english

главная > православный календарь

Православный календарь

Воскресенье, 16 июля, 2023 / 3 июля, 2023 (по ст.ст.)
2023

Неделя 6-я по Пятидесятнице. Глас пятый.

Прпп. Тихона, Василия и Никона, Соколовских (XVI) (переходящие празднования в 1-е воскресенье после 29 июня).
Свт. Арсения, еп. Тверского (переходящие празднования в 1-е воскресенье после 29 июня).
Собор Тверских святых (переходящие празднования в 1-е воскресенье после 29 июня).
Прмч. Неофита, Ионы, Неофита, Ионы и Парфения Липсийских (переходящие празднования в 1-е воскресенье после 27 июня).
Мч. Иакинфа (108).
Перенесение мощей свт. Филиппа, митр. Московского и всея России чудотворца (1652).
Сщмч. Антония, ариеп. Архангельского (1931).
Обретение мощей сщмч. Сильвестра, архиеп. Омского (2005).
Прпп. Анатолия, в Ближних пещерах (XII), и другого Анатолия затворника, в Дальних пещерах (XIII), Печерских.
Блгвв. князей Василия и Константина Ярославских (XIII).
Свт. Василия, еп. Рязанского (1295).
Прп. Иоанна и Лонгина Яренгских (1544-1545).
Блж. Иоанна, Христа ради юродивого, Московского (1589).
Прп. Никодима Кожеезерского (1640).
Мчч. Диомида, Евлампия, Асклипиодота и мц. Голиндухи (II).
Мчч. Мокия и Марка (IV).
Прп. Александра, первоначальника обители Неусыпающих (ок. 430).
Свт. Анатолия, патриарха Константинопольского (438).
Прп. Исайи отшельника, Египетского и Палестинского.
Блжж. Михаила и Фомы, юродивых, Сольвычегодских.
Свт. Германа, еп. Мэнского, племянника св. Патрика (V) (Кельт. и Брит.).
Мчч. Феодота и Феодоты (Греч.).
Прпмч. Герасима Нового, Карпенисионского (Греч.).
Св. Клаудиана, патр. Александрийского (167).
Св. Анатолия, еп. Лаодикского и преемника св. Евсебия (III).
Св. Симеона, третьего столпника Киликойского (VI).
Св. Георгия богоносца Черногорского, учителя св. Георгия Афонского (X) (Груз.).
Св. Василия, ариеп. Новгородского (1352).

Чтения дня

Луки 24:36-53 (на утрене. Евангелие 6-e)
Римлянам 12:6-14
Матфея 9:1-8
Евреям 13:17-21 (святителю)
Иоанна 10:9-16 (святителю)

СПРЯТАТЬ ТРОПАРИ

Тропарь воскресный, глас 5.
Собезнача́льное Сло́во Отцу́ и Ду́хови,/ от Де́вы ро́ждшееся на спасе́ние на́ше,/ воспои́м, ве́рнии, и поклони́мся,/ я́ко благоволи́ пло́тию взы́ти на Кре́ст,/ и сме́рть претерпе́ти,/ и воскреси́ти уме́ршия/ сла́вным воскресе́нием Свои́м.

Богородичен, глас тойже.
Ра́дуйся, две́ре Госпо́дня непроходи́мая./ Ра́дуйся, стено́ и покро́ве притека́ющих к Тебе́./ Ра́дуйся, необурева́емое приста́нище и неискусобра́чная,/ ро́ждшая пло́тию Творца́ Твоего́ и Бо́га,/ моля́щи не оскудева́й от воспева́ющих,/ и кла́няющихся рождеству́ Твоему́.

Кондак, глас тойже.
Ко а́ду, Спа́се мой, соше́л еси́,/ и врата́ сокруши́вый я́ко всеси́лен,/ уме́рших я́ко Созда́тель совоскреси́л еси́,/ и сме́рти жа́ло сокруши́л еси́,/ и Ада́м от кля́твы изба́влен бы́сть,/ Человеколю́бче, те́мже вси зове́м:/ спаси́ нас, Го́споди.

Свт. Арсения, еп. Тверского. Тропарь, глас 1.
Боже́ственною свы́ше просвети́вся благода́тию, святи́телю,/ и мно́гим терпе́нием во вре́меннеи жи́зни по́двиг соверши́л еси́./ Те́мже источа́еши чуде́с благода́ть/ и́же с ве́рою приходя́щим к честне́й ра́це моще́й твои́х, Арсе́ние преблаже́нне./ Мы же вопие́м ти:/ сла́ва Да́вшему ти кре́пость,/ сла́ва Венча́вшему тя,/ сла́ва Де́йствующему тобо́ю всем исцеле́ния.

Кондак, глас 8.
Я́ко богоя́вленная росси́йская звезда́,/ днесь, сия́я чудесы́,/ яви́лся еси́, святи́телю Арсе́ние./ Тем непреста́нно моли́ся Христу́ Бо́гу о ста́де твое́м/ и сохраня́й оте́чество твое́, град же и лю́ди,/ и́же ве́рою почита́ющих честно́е пренесе́ние твое́/ и к честны́м моще́м твои́м припа́дающих со стра́хом и любо́вию целу́ющих я./ Да вси велегла́сно зове́м ти:/ ра́дуйся, Богому́дре святи́телю Арсе́ние, о́тче наш.

Собор Тверских святых. Тропарь, глас 4.
И́же в земли́ Тверско́й просла́вльшиися,/ святи́телие, му́ченицы,/ преподо́бнии, пра́веднии/ и вси святи́и,/ ве́рою, по́двиги благоче́стия,/ любо́вию, кро́тостию, сло́вом и житие́м/ Бо́гу благоугоди́вшии/ и венцы́ нетле́ния и сла́вы украси́вшиися,/ моли́те Христа́ Бо́га на́шего/ дарова́ти мир стране́ на́шей/ и душа́м на́шим в ми́ре спасти́ся.

Кондак святых, глас 4.
На земли́ благоче́стно пожи́вшии,/ святи́и, в земли́ Тверско́й просия́вшии,/ и ны́не на Небесе́х со Áнгелы ра́дуетеся/ и Тро́ицу Святу́ю — Отца́, и Сы́на, и Свята́го Ду́ха во Еди́ном Божестве́ прославля́ете./ Мы же, земноро́днии, моли́твенно ублажа́юще вас/ и святу́ю па́мять соверша́юще, мо́лим:/ принеси́те на́ша моли́твы к Небе́сному Престо́лу Го́спода Вседержи́теля,/ да Ва́шим хода́тайством/ да́рует мир и спасе́ние душа́м на́шим.

Ина служба Собора Тверских святых.
Тропарь святых, глас 4.

Бо́же оте́ц на́ших,/ творя́й при́сно с на́ми по Твое́й кро́тости,/ не отста́ви ми́лость Твою́ от нас,/ но моли́твами их/ в ми́ре упра́ви живо́т наш.

Кондак, глас 8.
Мно́гими скорбьми́ путь земны́я жи́зни преидо́сте/ и, дости́гше кра́я у́мнаго жела́ния,/ в черто́г Боже́ственныя сла́вы всели́стеся,/ и ны́не, ра́дующеся со всех Царе́м и Бо́гом,/ моли́теся, я́ко да и мы ва́шего блаже́нства прича́стницы бу́дем,/ ваш собо́р почита́ющии,/ святи́и покрови́телие Тверски́я страны́.

Тропарь преподобному Ефрему, глас 1.
Боже́ственною свы́ше просвети́ся благода́тию, преподо́бне,/ мно́гим терпе́нием во вре́менной жи́зни по́двиг соверши́л еси́./ Те́мже источа́еши чуде́с благода́ть/ всем, с ве́рою приходя́щим к моще́м твои́м, Ефре́ме преблаже́нне./ Сего́ ра́ди зове́м:/ сла́ва Да́вшему ти кре́пость,/ сла́ва Венча́вшему тя,/ сла́ва Де́йствующему тобо́ю всем исцеле́ния.

Кондак преподобному Аркадию, глас 2.
К глуби́нам Боже́ственнаго ра́зума впери́в ум свой,/ в Небе́сныя оби́тели восте́кл еси́,/ и равноа́нгельно житие́, о́тче Арка́дие, на земли́ пожи́л еси́,/ и во всем повину́лся еси́ духо́вному своему́ настоя́телю и наста́внику, преподо́бному отцу́ Ефре́му,/ и ны́не, вку́пе предстоя́ще у Престо́ла Влады́ки Христа́,/ моли́ся непреста́нно о всех нас.

Тропарь святому благоверному великому князю Михаилу, глас 8.
Возвы́сив ум твой к Бо́гу,/ жития́ со Áнгелы возжеле́л еси́,/ тле́нную сла́ву земну́ю оста́вил еси́, блаже́нне,/ и положи́л еси́ ду́шу твою́ за лю́ди твоя́,/ восприя́л еси́ вене́ц проти́ву трудо́в твои́х, Богому́дре Михаи́ле,/ моли́ Христа́ Бо́га о чту́щих любо́вию святу́ю па́мять твою́.

Кондак преподобному Нилу, глас 8.
Оте́чества, преподо́бне, удали́вся,/ в пусты́ню всели́лся еси́,/ и, на о́стров Селиге́ра е́зера восше́д,/ жесто́ко житие́ показа́л еси́,/ и, мно́гих доброде́тельми удиви́в,/ дарова́ния чуде́с от Христа́ прия́л еси́. Помина́й нас, чту́щих па́мять твою́, да зове́м ти:/ ра́дуйся, Ни́ле, о́тче наш.

Тропарь святителю Арсению, глас 8.
Благоче́стно пожи́в во святи́тельстве,/ лю́ди просвети́л еси́ уче́нием твои́м,/ и о хра́ме Пречи́стыя вельми́ подвиза́вся/ и люби́тель мона́хов быв,/ сего́ ра́ди от Христа́ па́ствы твоея́ вене́ц прия́л еси́./ Те́мже, я́ко апо́стольскаго престо́ла наме́стника/ и святи́теля вели́каго чту́ще тя, мо́лим, ча́да твоя́, блаже́нне:/ от всех бед изба́ви нас я́же ко Христу́ моли́твами твои́ми,/ святи́телю Христо́в Арсе́ние, о́тче наш.

Тропарь святителю Варсонофию, глас 3.
Возвести́телю пути́ спаси́тельнаго,/ и́стинный храни́телю апо́стольских преда́ний,/ сто́лпе непоколеби́мый,/ благоче́стия учи́телю и правосла́вия наста́вниче,/ святи́телю Варсоно́фие, Влады́ку всех моли́/ мир вселе́нней дарова́ти/ и душа́м на́шим ве́лию ми́лость.

Перенесение мощей свт. Филиппа, митр. Московского и всея России чудотворца. Тропарь, глас 8.
Первопресто́льников прее́мниче,/ сто́лпе правосла́вия, и́стины побо́рниче,/ но́вый испове́дниче, святи́телю Фили́ппе,/ положи́вый ду́шу за па́ству твою́,/ те́мже, я́ко име́я дерзнове́ние ко Христу́,/ моли́ за оте́чество на́ше, за град же и лю́ди,/ чту́щия досто́йно святу́ю па́мять твою́.

Кондак, глас 3.
Правосла́вия наста́вника и и́стины провозве́стника,/ Златоу́стаго ревни́теля, Росси́йскаго свети́льника,/ Фили́ппа прему́драго восхва́лим,/ пи́щею слове́с свои́х разу́мно ча́да своя́ пита́юща:/ той бо язы́ком хвале́ния поя́ше,/ устна́ма же пе́ние веща́ше,/ я́ко таи́нник Бо́жия благо́дати.

Мч. Иакинфа. Тропарь, глас 4.
Му́ченик Твой, Го́споди, Иаки́нф/ во страда́нии свое́м вене́ц прия́т нетле́нный от Тебе́, Бо́га на́шего:/ име́яй бо кре́пость Твою́,/ мучи́телей низложи́,/ сокруши́ и де́монов немощны́я де́рзости;/ того́ моли́твами/ спаси́ ду́ши на́ша.

Ин кондак, глас 4.
Ка́мень че́стен показа́ся, Иаки́нфе,/ в Го́рнем о́ном све́тлем гра́де водрузи́ся,/ в разу́мнем Сио́не блиста́я све́тло,/ освеща́я вся, чту́шия честно́е твое́ страда́ние,/ моли́ спасти́ся нам, твою́ па́мять почита́ющим.

Кондак, глас 6.
Дре́во жи́зни посреде́ души́ своея́,/ ве́ру Твою́, Христе́, стяжа́вый Твой му́ченик,/ еде́мскаго рая́ честне́йший бысть,/ дре́во пре́лести зми́евы погуби́в дерзнове́нно ду́хом,/ венча́ся сла́вою Твое́ю, Многоми́лостиве.

Свт. Василия, еп. Рязанского. Тропарь, глас 4.
Пе́рвее в Му́роме святи́тельством почте́н был еси́,/ из него́же непра́ведно изгоня́емь,/ на ма́нтию, я́ко на ле́гкий кора́бль, возше́л еси́,/ на не́йже па́че естества́, я́ко безпло́тен, по вода́м ше́ствие творя́,/ промышле́нием Вы́шняго и заступле́нием Богома́тере управля́емь,/ богоспаса́емаго гра́да Ряза́ни дости́гл еси́/ и, в нем архиере́йства престо́л восприи́м,/ богода́нную па́ству Ряза́нскую до́бре упа́сл еси́./ Святи́телю о́тче наш Васи́лие,/ моли́ Христа́ Бо́га/ спасти́ся душа́м на́шим.

Кондак, глас 8.
Я́ко многосве́тлая звезда́, от гра́да Му́рома возсия́л еси́, святи́телю Васи́лие,/ по во́дам же доше́д до гра́да на́шего Ряза́ни,/ Це́рковь Бо́жию до́бре упа́сл еси́,/ просвеща́я лю́ди уче́нием и житие́м твои́м./ Помина́й и ны́не ча́да твоя́, мо́лим тя, наста́вниче наш до́брый,/ и за ны Христу́ Бо́гу и Пречи́стей Его́ Ма́тери моли́ся,/ да благода́рною душе́ю зове́м ти:/ ра́дуйся, уго́дниче Христо́в и те́плый к Бо́гу о нас моли́твенниче.

Блгвв. князей Василия и Константина Ярославских. Тропарь, глас 2.
Ва́ше оте́чество хва́лится обагре́нием крове́й ва́ших,/ Це́рковь же Бо́жия ра́дуется,/ прие́мши телеса́ ва́ша,/ лю́дие, пе́сненный лик соста́вльше,/ духо́вною цевни́цею вопию́т:/ лику́й, Васи́лие, ра́дуйся, Константи́не,/ Яросла́влю сла́во и всей Росси́и ра́досте.

Ин тропарь, глас 8.
Возвы́сившеся на доброде́тель, к жела́нию кра́йнему,/ и достиго́сте к Небе́сней высоте́,/ благове́рнии вели́цыи кня́зи Васи́лие и Константи́не,/ и безстра́стным житие́м украси́сте ду́ши своя́,/ поще́нием же изря́дно победи́сте бесо́вския полки́/, и восприя́сте чи́стую со́весть,/ в моли́твах я́ко безпло́тнии пребы́сте,/ возсия́сте в ми́ре, а́ки со́лнце, пресла́внии,/ моли́те спасти́ся душа́м на́шим.

Кондак на обретение мощей, глас 4
Днесь Це́рковь разширя́ет не́дра своя́/ и прие́млет многоцеле́бныя мо́щи ва́ша,/ добропобе́днии страда́льцы,/ Васи́лие сла́вне и Константи́не Богому́дре,/ и, я́ко шипо́к благово́нный, напоя́ется пречу́дными арома́ты,/ бога́тными чудодея́нии от неистощи́мых сокро́вищ,/ от пресла́вных моще́й ва́ших,/ и ра́достно чад свои́х созыва́ет вопи́ти:/ ра́дуйся, дво́ице пречу́дная, оте́честву своему́ стено́ необори́мая.

Кондак, глас 8.
Я́ко цве́ти честни́и разли́чили,/ в ра́йстей пи́щи процве́тше невеще́ственно,/ оте́честву своему́ сла́ву ве́лию/ и сро́дником похвалу́ и честь я́вльше,/ всеи́стиннии побе́дницы, вели́кий Васи́лие и сла́вный Константи́не,/ но у́бо не преста́йте моля́щеся о гра́де ва́шем и о всех рабе́х свои́х,/ изба́вити их от напа́стей, и бед, и вся́ких лю́тых обхожде́ний, вопию́щих вам:/ ра́дуйтеся, гра́ду на́шему Яросла́влю вели́кое утвержде́ние.

Прп. Иоанна и Лонгина Яренгских (перенесение мощей). Тропарь, глас 8.
Я́ко зве́зды многосве́тлыя, от ю́ности возсия́вше,/ освети́ли есте́ сердца́ ве́рных пренесе́нием честны́х моще́й ва́ших,/ доброде́тельми чуде́с ва́ших, во пло́ти я́ко бо Áнгели на земли́, показа́стеся,/ поще́нием насажде́ни бы́сте, я́ко дре́во при вода́х воздержа́ния,/ напое́ни струя́ми слез ва́ших, и скве́рну омы́сте,/ сего́ ра́ди яви́стеся прия́телище Бо́жия Ду́ха, Иоа́нне и Ло́нгине,/ моли́те Христа́ Бо́га спасти́ся душа́м на́шим.

Тропарь преподобнаго Иоанна, глас 4.
От земли́ Возведы́й тя к ве́чным оби́телем/ соблюда́ет и по сме́рти невреди́мо те́ло твое́, свя́те Иоа́нне,/ ты бо в целому́дрии и чистоте́ жития́, блаже́нне, пожи́л еси́,/ не оскверни́в те́ло,/ те́мже со дерзнове́нием моли́ Христа́ Бо́га спасти́ся душа́м на́шим.

Тропарь преподобнаго Лонгина, глас 1.
Свы́ше Боже́ственною благода́тию просвети́вся, Богому́дре,/ мно́гим терпе́нием во вре́менней жи́зни тече́ние соверши́л еси́,/ те́мже и по успе́нии источа́еши чуде́с благода́ть,/ и́же с ве́рою приходя́щим к тебе́, Ло́нгине всеблаже́нне./ Сла́ва Да́вшему ти кре́пость,/ сла́ва Просла́вльшему тя в чудесе́х,/ сла́ва Де́йствующему тобо́ю всем исцеле́ние.

Кондак общий преподобным, глас 8.
Яви́стеся свети́льницы всесве́тлии, во пло́ти а́нгели,/ я́ко Живота́ дре́во ра́йское,/ поще́нием, и бде́нием, и ве́рою возраща́еми, процвели́ есте́./ Моли́твами свои́ми Небе́сную благода́ть прие́мше,/ вра́чеве же кре́пцыи я́вльшеся,/ исцеля́ете неду́жныя и ду́ши с ве́рою прибега́ющих к ра́це моще́й ва́ших,/ чудотво́рцы сла́внии, Иоа́нне и Ло́нгине,/ сего́ ра́ди вси ве́рою и любо́вию вопие́м:/ ра́дуйтеся, помо́рстей стране́ похвало́ и утвержде́ние.

Прп. Никодима Кожеезерского. Тропарь, глас 8.
От ца́рствующаго гра́да пресе́льник яви́ся/ и я́же в нем вели́кия оби́тели/ и, промышле́нием Боже́ственнаго ра́зума окормля́емь,/ к морски́м страна́м устреми́ся,/ всели́ся же в пусты́ню, уклоня́яся мирски́я молвы́,/ и си́лою Свята́го Ду́ха вооружи́лся еси́,/ кре́стным ору́жием враги́ своя́ прогоня́я,/ посто́м и непреста́нною моли́твою жизнь свою́ соверша́я,/ сревну́я вели́ким отце́м Анто́нию, и Ону́фрию, и Па́влу Фиве́йскому,/ с ни́миже Го́сподеви моли́ся, о́тче Никоди́ме,/ спасти́ся душа́м на́шим.

Ин тропарь, глас 4.
Я́ко безпло́тен, о́тче, пожи́л еси́ на земли́,/ смире́нием и в я́ме пребыва́нием с моли́твами превознося́щегося врага́ смири́л еси́,/ я́ко крин, вои́стинну процве́л еси́,/ избра́нный кинамо́н, и высо́кий кипари́с,/ и плодови́тая ма́слина, и фи́никс сла́дкий,/ и кедр благоуха́нный, и валса́м чи́стый,/ те́рние злостра́стия искорени́л еси́/ и жили́ще Всесвята́го Ду́ха был еси́,/ те́мже помина́й па́мять твою́ днесь пра́зднующих, Никоди́ме чудотво́рче,/ да вси ра́достными гла́сы воспева́ем Христа́ Бо́га на́шего,/ Иже тебе́ дарова́вшаго исцеле́ний благода́ть.

Ин кондак, глас 8.
Укрепля́емь си́лою Креста́ и благода́тию,/ преоби́дев тле́нная и до́лу влеку́щая мудрова́ния, о́тче,/ бесо́в посрами́л еси́,/ к Вы́шнему тече́ние получи́л еси́,/ устреми́лся еси́ в Хозью́гу пусты́ню,/ Пресвяте́й Тро́ице жили́ще был еси́,/ Éйже предстоя́, моли́ о нас, почита́ющих тя,/ да возопии́м ти:/ ра́дуйся, преблаже́нне Никоди́ме, о́тче наш.

Кондак, глас 2.
Пусты́ню, я́ко ца́рский черто́г,/ усе́рдно возлюби́л еси́,/ в не́йже жесто́кое показа́ житие́ многоле́тным пребыва́нием,/ очи́стив свою́ ду́шу и ум от страсте́й,/ и сего́ ра́ди Свята́го Ду́ха преди́вно прия́телище бысть, Никоди́ме преподо́бне,/ Его́же де́йствием и чудесы́ обогати́лся еси́,/ те́мже и мы почита́ем по́двиги твоя́, всеблаже́нне,/ но, я́ко имея́й дерзнове́ние ко Пресвяте́й Тро́ице,/ моли́ся непреста́нно о всех нас.

Блж. Иоанна, Христа ради юродивого, Московского. Тропарь, глас 8.
И́же Христа́ ра́ди во́лею оста́вив твое́ оте́чество, град Во́логду,/ и вся кра́сная ми́ра сего́ возненави́дев,/ жела́нием духо́вным всели́лся еси́ во град Росто́в,/ я́ко в пусты́ни скита́яся в нем,/ гла́дом и жа́ждею и безме́рною тягото́ю плоть твою́ изнуря́я/ и рабо́тая Го́сподеви день и нощь,/ в посте́ и моли́тве пребыва́я в притво́ре церко́внем,/ власы́ же главы́ твоея́ пе́плом и смоло́ю удруча́я,/ и, ревну́я Васи́лию блаже́нному,/ прише́л еси́ в ца́рствующий град Москву́/ и, в целому́дрии и терпе́нии тече́ние до́бре сконча́в,/ пресели́лся еси́ к ве́чным оби́телем,/ чуде́с лучи́ испуща́я,/ преблаже́нне Иоа́нне, о́тче наш,/ моли́ Христа́ Бога́ спасти́ся душа́м на́шим.

Ин тропарь, глас 4.
Житие́ твое́ воздержа́нием и терпе́нием,/ благоюро́де Иоа́нне, украси́л еси́,/ и ча́стыми моли́твами и всено́щным стоя́нием/ ду́шу твою́ просвети́л еси́,/ и обяза́ те́ло твое́ и власы́, и кресты́ с вери́гами тя́жкими,/ мно́га ле́та тружда́яся до исхо́да души́ твоея́,/ и прии́де на твое́ преставле́ние из Росто́ва гра́да/ в ца́рствующий град Москву́,/ к Пресвяте́й Тро́ице и Пречи́стей Бо́жией Ма́тери,/ и ту погребо́ша тя святи́телие,/ и ны́не у гро́ба твоего́ то́чиши исцеле́ния приходя́щим ти с ве́рою./ Моли́ Бо́га приле́жно с пра́ведным Васи́лием о правосла́вных лю́дех./ Сла́ва Да́вшему ти кре́пость,/ сла́ва Венча́вшему тя,/ сла́ва Де́йствующему тобо́ю всем исцеле́ния.

Ин тропарь, глас 1.
Любве́ ра́ди Христо́вы/ возненави́дев ми́ра сего́ вся преле́стныя красоты́,/ в ми́ре живы́й, подвиза́ся до́бре, я́ко а́нгел на земли́,/ ве́чныя ра́ди жи́зни,/ и, от земны́х досто́инств таковы́х ду́шу воскреси́в ду́хом,/ плоть же порабо́тив и повину́в во всем ду́ху, Христо́ви распя́ся/ и к Боже́ственней высоте́ пресве́тло взя́тся благода́тию,/ прии́де в Небе́сный черто́г,/ иде́же ны́не, Пресвяте́й Тро́ице со а́нгелы предстоя́,/ во све́те неизрече́нный ра́дости весели́шися, преблаже́нне Иоа́нне,/ тем благода́рственно вопие́м ти:/ сла́ва Избра́вшему тя в Руси́, блаже́нне, уста́ва изря́дна,/ сла́ва Укре́пльшему тя в наро́де,/ сла́ва моли́твами твои́ми и нас Спаса́ющему.

Ин кондак, глас 8.
И́же Христа́ ра́ди наложи́вый на ся му́дростию юро́дство,/ о́бразом бу́йства зрим от челове́к,/ у́мныма же крыло́ма горе́ возлета́я,/ все те́ло твое́ вери́гами обяза́я,/ я́ко зла́то многоце́нное, соблюде́ся в наро́де,/ очи́стив ум от страсте́й,/ весе́лием духо́вным преше́л еси́ море мяте́жнаго сего́ жития́,/ обре́те све́тлость жи́зни ве́чныя,/ мо́лим тя, блаже́нне Иоа́нне,/ моли́ся приле́жно Христу́ Бо́гу на́шему/ сохрани́тися нам от вся́каго наве́та/ и злых обстоя́ний ви́димых и неви́димых враг, да зове́м ти:/ ра́дуйся, многострада́льна, я́ко да моли́твами твои́ми направля́емы,/ предстоя́ще при́сно с тобо́ю в Тро́ице сла́вимому Бо́гу,/ пое́м Ему́: аллилу́йя.

Кондак, глас 8.
Свято́е и пренепоро́чное поне́сл еси́ самово́льное муче́ние,/ я́ко ве́но пречестно́е, прине́сл еси́ те́ло твое́ к Пресвяте́й Тро́ице и Пречи́стей Богоро́дице/ и ту сотвори́л еси́ честно́е твое́ преставле́ние./ Терпе́нием твои́м и смире́нием а́нгельские ли́ки удиви́л еси́/ и диа́вола мучи́теля посрами́л еси́,/ от челове́к отгоня́еши ду́хи те́мныя,/ разли́чная исцеле́ния подава́я./ Ра́дуйся, благоюро́де Иоа́нне, с блаже́нным Васи́лием,/ и печа́ль на́шу на ра́дость преложи́,/ моли́ся приле́жно стране́ Росси́йстей от междоусо́бныя бра́ни и от безбо́жных язы́к изба́витися./ Ра́дуйся, земли́ Росси́йския удобре́ние и гра́да на́шего Москвы́ вели́кое утвержде́ние.

Прпп. Анатолия, в Ближних пещерах (XII), и другого Анатолия затворника, в Дальних пещерах (XIII), Печерских. Тропарь, глас 3.
Преблаже́ннии и Богоно́снии отцы́ на́ши, Анато́лие и Анато́лие Затво́рниче,/ я́ко стяжа́вшии дерзнове́ние ко Го́споду/ равноа́нгельным свои́м житие́м,/ его́же ра́ди обогати́ Христо́с нетле́нием и чудесы́ мо́щи ва́ша,/ мо́лим вас приле́жно:/ испроси́те душа́м на́шим очище́ние/ и ве́лию и бога́тую ми́лость.

Кондак святых, глас 4.
Бога́тство благода́ти и сыноположе́ния/ стяжа́вше мно́гими по́двиги и доброде́тельми,/ и́хже ра́ди Христо́с всели́ ду́ши ва́ша в Небе́сная селе́ния Своя́,/ дарова́в благода́ть нетле́ния и чуде́с моще́м ва́шим,/ к ни́мже притека́юще, вопие́м:/ ра́дуйтеся, Анато́лие и Анато́лие Затво́рниче,/ ли́ков и́ночествующих похвало́ и украше́ние.


16 апреля  Светлое Христово Воскресение - ПАСХА

   Двунадесятые непереходящие праздники

7 января  – Рождество Христово
19 января  – Богоявление Господне (Крещение)
15 февраля  – Сретение Господне
7 апреля  – Благовещение Пресвятой Богородицы
19 августа  – Преображение Господне
28 августа  – Успение Пресвятой Богородицы
21 сентября  – Рождество Пресвятой Богородицы
27 сентября  – Воздвижение Животворящего Креста Господня
4 декабря  – Введение во храм Пресвятой Богородицы

   Двунадесятые переходящие праздники

9 апреля  – Вход Господень в Иерусалим (Вербное Воскресенье)
25 мая  – Вознесение Господне
4 июня  – День Святой Троицы. Пятидесятница

   Великие праздники

14 января  – Обрезание Господне
7 июля  – Рождество Иоанна Предтечи
12 июля  – Святых Первоверховных апостолов Петра и Павла
11 сентября  – Усекновение главы Иоанна Предтечи
14 октября  – Покров Пресвятой Богородицы

   Церковные многодневные посты

27 февраля по 15 апреля  – Великий пост
12 июня по 11 июля  – Петров пост
14 августа по 28 августа  – Успенский пост
28 ноября по 6 января  – Рождественский пост

   Церковные однодневные посты

   Среда и пятница, за исключением сплошных седмиц и Святок.
18 января  – Крещенский сочельник (Навечерие Богоявления)
11 сентября  – Усекновение главы Иоанна Предтечи
27 сентября  – Воздвижение Креста Господня

   Дни особого поминовения усопших

18 февраля  – Суббота мясопустная
11 марта  – Суббота 2-я Великого поста
18 марта  – Суббота 3-я Великого поста
25 марта  – Суббота 4-я Великого поста
25 апреля  – Радоница
3 июня  – Суббота Троицкая
28 октября  – Суббота Димитриевская

   Сплошные седмицы

7 января по 17 января  – Святки
5 февраля по 11 февраля  – Мытаря и фарисея
19 февраля по 25 февраля  – Сырная (масленица)
16 апреля по 22 апреля  – Пасхальная (Светлая)
4 июня по 10 июня  – Троицкая
Янв Фев Мар Апр Май Июн
Июл Авг Сен Окт Ноя Дек

Июль
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31
Перейти на сегодняшний день

– полное воздержание от пищи
– cухоядение (хлеб, овощи, фрукты)
– горячая пища без масла
– пища с растительным маслом
– разрешается рыба
– разрешается рыбная икра
– исключается мясо
– пост отменяется
– Святитель Феофан Затворник.
           Мысли на каждый день года.

Подписка на RSS канал Calendar RSS
Блоггеру
Приложение для iPhone
Приложение для Android
Вебмастеру
Сайты с календарем
О календаре
Новая версия календаря

Пасхалия

5 Фев  – Неделя о мытаре
   и фарисее
19 Фев  – Неделя мясопустная
26 Фев  – Прощеное воскресенье
9 Апр  – Вербное Воскресенье
16 Апр  ПАСХА
10 Май  – Преполовение
25 Май  – Вознесение Господне
4 Июн  – Пятидесятница
11 Июн  – Всех святых

Знаки Типикона

– бдение на великие праздники; наиболее праздничная служба, где все изменяемые песнопения посвящены Празднику.
– "бдение" такому святому совершается Всенощное бдение. Его устав близок к полиелейной службе, отличия заключаются в том, что появляется малая вечерня, великая вечерня и утреня объединяются (отсюда бдение), бывает освящение хлебов и елеопомазание в конце утрени.
– "крест", "полиелей", "с полиелеем"; полиелейная служба, т.е. такая служба, на которой на утрени исполняется полиелей (торжественное пением псалмов 134 и 135 с припевами); кроме того, на такой службе бывает чтение Евангелия, прокимен, степенные антифоны, канон на 8, поются хвалитны и Великое славословие, а на вечерни появляется "Блажен муж" (первая Слава 1-й кафисмы), бывает Вход, читаются паремии, а также все стихиры поются святому, может служиться лития.
– "славословный", "со славословием"; такому святому полагается петь Великое славословие в конце утрени (в службах рангом ниже оно читается), кроме того, на службе поются уже некоторые воскресные богородичны, седальны по кафисмам – святому, на каноне бывает катавасия, а в конце утрени поются стихиры на хвалитех, Великое славословие, и все окончание утрени бывает по праздничному.
– "шестерик", "на шесть"; святому положены все шесть стихир на "Господи воззвах", бывает Слава на вечерней и утреней стиховне, тропарь, утренний канон святого на шесть.
, , пробел – "без знака"; самая рядовая повседневная служба святому, которому положено только три стихиры на "Господи воззвах" и канон на утрени на 4 тропаря. Тропаря святого может не быть.

Замечания и предложения посылайте по адресу:

Пресвятая Троице, Боже Наш, Слава Тебе!