Свято-Троицкая Русская Православная Церковь

Свято-Троицкая Русская Православная Церковь

приход Московской Патриархии

 

главная | о нас | ссылки

english

главная > православный календарь

Православный календарь

Понедельник, 11 июля, 2039 / 28 июня, 2039 (по ст.ст.)
2039

Седмица 6-я по Пятидесятнице. Глас четвертый.
Петров пост. Разрешается рыба

Перенесение мощей мчч. бессребреников и чудотворцев Кира и Иоанна (412).
Прпп. Сергия и Германа, Валаамских чудотворцев (ок. 1353).
Сщмч. Василия диакона (1918).
Прмц. Севастианы (1938).
Сщмч. Григория диакона (1940).
Прп. Ксенофонта, игум. Робейского (1262).
Прп. Павла врача Коринфского.
Иконы Божией Матери, именуемой "Троеручица" (VIII).
Прп. Сергия Критского.
Прп. Моисея Сирийского.
Св. Сеннуфия, Знаменосца.
Св. Австолла Корнуольского (VI) (Кельт. и Брит.).
Сщмч. Доната Ливийского (Греч.).
3 мчч. галатийских (Греч.).
70 мчч. скифопольских (Греч.).
Прп. Магна (Греч.).
Мч. Папия (Греч.).
Мч. Македония (Греч.).
Мчч. Серения, Плутархия, Гераклита, Герона, Раисо и других в Александрии (202).

Чтения дня

Луки 1:39-49, 56 (на утрене (Богородице) или Матфея 11:27-30 (если совершается служба прпп. Сергия и Германа))
Римлянам 16:17-24
Матфея 13:10-23
За вторник
1 Коринфянам 1:1-9
Матфея 13:24-30
Филиппийцам 2:5-11 (Богородице)
Луки 10:38-42; 11:27-28 (Богородице)
Галатам 5:22-6:2 (преподобным)
Луки 6:17-23 (преподобным)

СПРЯТАТЬ ТРОПАРИ

Иконы Божией Матери, именуемой "Троеручица". На благословении хлебов тропарь, глас 4.
Днесь всеми́рная ра́дость возсия́ нам ве́лия:/ дарова́ся святе́й Горе́ Афо́нстей/ цельбоно́сная Твоя́, Влады́чице Богоро́дице, ико́на,/ со изображе́нием тричи́сленно и неразде́льно пречи́стых рук Твои́х/ в прославле́ние Святы́я Тро́ицы,/ созыва́eши бо ве́рных и моля́щихся Тебе́ о сем позна́ти,/ я́ко двема́ Сы́на и Го́спода держи́ши,/ тре́тию же яви́ на прибе́жище и покро́в чту́щим Тя,/ от вся́ких напа́стей и бед избавля́ти,/ да вси, притека́ющий к Тебе́, ве́рою прие́млют неоску́дно от всех зол свобожде́ние,/ от враго́в защище́ние,/ сего́ ра́ди и мы вку́пе со Афо́ном вопие́м:/ ра́дуйся, Благода́тная, Госпо́дь с Тобо́ю.

Кондак, глас 8.
Днесь весе́лое наста́ ны́не Твое́ торжество́, Богома́ти Пречи́стая,/ вси ве́рнии испо́лнишася ра́дости и весе́лия,/ я́ко сподо́бльшеся изря́дно воспе́ти/ преди́вное явле́ние честна́го о́браза Твоего́/ и ро́ждшагося из Тебе́ Младе́нца, и́стинна же Бо́га,/ Его́же двема́ рука́ма объе́млеши,/ и тре́тиею от напа́стей и бед нас изыма́еши/ и избавля́еши от всех зол и обстоя́ний.

Иконы Богородицы "Троеручица". Тропарь, глас 4.
Днесь све́тло красу́ется ца́рствующий град Москва́,/ име́ющи в себе́, о Всеми́лостивейшая, всея́ тва́ри Честне́йшая,/ Засту́пнице на́ша Де́во Богоро́дице,/ честны́й о́браз Твой,/ и́мже подсо́лнечныя концы́ земли́ удивля́еши/ и мир ми́рови да́руеши,/ во о́браз бо Святы́я Тро́ицы явля́еши трие́ ру́це:/ двема́ у́бо Сы́на Своего́, Христа́ Бо́га на́шего, но́сиши,/ тре́тиею от напа́стей и бед/ ве́рно к Тебе́ прибега́ющих избавля́еши,/ и от потопле́ния изыма́еши,/ и всем поле́зная да́руеши,/ и преподо́бному Михаи́лу Малео́нскую го́ру показа́,/ и всех всегда́ ми́луеши,/ честно́ю ри́зою Свое́ю покрыва́еши жи́тельство сие́/ и вся гра́ды и страны́ на́ша, да зове́м Ти:/ ра́дуйся, Обра́дованная.

Ин тропарь, глас тойже.
Я́ко звезда́ светозаря́ющая,/ из Се́рбии на Афо́н чуде́сно прии́де/ всечестна́я ико́на Твоя́ Троеру́чица,/ ю́же оби́тель Хиланда́рская благогове́йно восприе́мши,/ я́ко Боже́ственный дар свы́ше,/ прославля́ет Тя, Влады́чицу,/ и уми́льно вопие́т:/ не оста́ви ми́лость Твою́ от нас,/ но пребу́ди с на́ми во ве́ки.

Кондак, глас 8.
Взбра́нной Воево́де победи́тельная,/ я́ко изба́вльшеся от злы́х,/ благода́рственная воспису́ем Ти, раби́ Твои́, Богоро́дице,/ но, я́ко иму́щая держа́ву непобеди́мую,/ от вся́ких нас бед свободи́, да зове́м Ти:/ ра́дуйся, Неве́сто Неневе́стная.

Прпп. Сергия и Германа, Валаамских чудотворцев. Тропарь, глас 4.
Ева́нгелия Христо́ва и́стиннии послу́шницы яви́стеся, преподо́бнии,/ мир и вся я́же в нем, я́ко не су́щая преоби́девше любве́ ра́ди Христо́вы,/ и в морски́й о́стров всели́стеся,/ и трудолю́бно в нем проти́ву ко́зней неви́димых враго́в подвиза́стеся,/ посто́м, бде́нием же и всено́щным стоя́нием/ пло́ти своя́ ду́ху му́дре повину́ли есте́./ Сего́ ра́ди от Вседержи́тельныя десни́цы/ досто́йныя венцы́ прия́ли есте́./ И ны́не Пресвяте́й Тро́ице предстоя́ще,/ моли́теся, всеблаже́ннии отцы́ Се́ргие и Ге́рмане,/ сохрани́тися в ми́ре оте́честву на́шему, и спасти́ся душа́м на́шим.

Ин тропарь, глас 1.
От мирски́я молвы́ бе́гающе,/ безмо́лвия и благоче́стия рачи́тели,/ в ти́хое приста́нище Валаа́ма от восто́ка приидо́сте/ и в нем, ева́нгельски Христу́ доброде́тельми после́довавше,/ на верх соверше́нства востекли́ есте́,/ и ны́не в торжестве́ преми́рном Богозре́нием наслажда́ющеся,/ всеблаже́ннии отцы́ Се́ргие и Ге́рмане,/ Человеколю́бца Бо́га моли́те,/ е́же спасти́ всех нас,/ благоче́стно вас почита́ющих.

Кондак, глас 4.
От мирска́го жития́ изше́дше,/ отверже́нием ми́ра Христу́ после́довасте,/ и достиго́сте вели́каго Нева́ е́зера,/ и, в нем на о́строве Валаа́ме все́льшеся,/ равноа́нгельное житие́ пожи́ли есте́,/ отону́дуже, веселя́щеся, прешли́ есте́ к Небе́сным черто́гом./ И ны́не со Áнгелы Влады́чню Престо́лу предстоя́ще,/ помина́йте нас, чад свои́х,/ я́же собра́ли есте́, Богому́дрии,/ да ра́достно от души́ вопие́м:/ ра́дуйтеся, Се́ргие и Ге́рмане, отцы́ преблаже́ннии.

Перенесение мощей мчч. бессребреников и чудотворцев Кира и Иоанна. Тропарь, глас 5.
Чудеса́ святы́х Твои́х му́ченик/ сте́ну необори́му нам дарова́вый, Христе́ Бо́же,/ тех моли́твами сове́ты язы́ков разори́,/ оте́чество на́ше укрепи́,/ я́ко еди́н Благ и Человеколю́бец.

Ин тропарь, глас тойже.
Прему́дрии вселе́нней вра́чеве,/ Ки́ре и Иоа́нне,/ от Бо́га прия́сте власть цели́ти неду́ги душе́вныя,/ вку́пе же и теле́сныя,/ и ны́не моли́теся/ сохрани́ти град и лю́ди от одержа́щих зол/ и спасти́ моли́твами ва́шими ду́ши на́ша.

Ин кондак, глас 6.
Вели́кое врачевство́ вселе́нней,/ супряже́ние Христо́во возлю́бленное,/ свети́льники сия́ющия, зарю́ исцеле́ний,/ воспое́м, ве́рнии, велегла́сно,/ внутрь це́ркве им вопию́ще:/ Ки́ре и Иоа́нне,/ пода́тели чудесе́м, вра́чеве неду́жным,/ освяща́ете вся стра́ны.

Кондак, глас 3.
От Боже́ственный благода́ти дар чуде́с восприе́мше, святи́и,/ чудоде́йствуете в ми́ре непреста́нно,/ вся на́ша стра́сти рукоде́йствием изсеца́юще неви́димо,/ Ки́ре Богому́дре со Иоа́нном сла́вным:/ вы бо су́щие Боже́ственнии вра́чеве есте́.

Прп. Ксенофонта, игум. Робейского. Тропарь, глас 4.
Пусты́ни яви́лся еси́ до́брое прозябе́ние,/ о́тче преподо́бне,/ от ю́ности бо чи́стое житие́ изво́лил еси́,/ духо́вному учи́телю после́дуя,/ и того́ уче́нием ум твой к Небе́сным впери́в,/ в пусты́ню всели́лся еси́,/ и в ней оби́тель созда́л еси́,/ и ста́ду твоему́ прему́др наста́вник показа́лся еси́,/ вели́кому же Новугра́ду похвала́ и утвержде́ние;/ те́мже и Христо́с, я́ко пресве́тла свети́льника,/ чудесы́ обогати́ и просла́ви тя,/ Ксенофо́нте, о́тче наш,/ моли́ Христа́ Бо́га спасти́ся душа́м на́шим.


17 апреля  Светлое Христово Воскресение - ПАСХА

   Двунадесятые непереходящие праздники

7 января  – Рождество Христово
19 января  – Богоявление Господне (Крещение)
15 февраля  – Сретение Господне
7 апреля  – Благовещение Пресвятой Богородицы
19 августа  – Преображение Господне
28 августа  – Успение Пресвятой Богородицы
21 сентября  – Рождество Пресвятой Богородицы
27 сентября  – Воздвижение Животворящего Креста Господня
4 декабря  – Введение во храм Пресвятой Богородицы

   Двунадесятые переходящие праздники

10 апреля  – Вход Господень в Иерусалим (Вербное Воскресенье)
26 мая  – Вознесение Господне
5 июня  – День Святой Троицы. Пятидесятница

   Великие праздники

14 января  – Обрезание Господне
7 июля  – Рождество Иоанна Предтечи
12 июля  – Святых Первоверховных апостолов Петра и Павла
11 сентября  – Усекновение главы Иоанна Предтечи
14 октября  – Покров Пресвятой Богородицы

   Церковные многодневные посты

28 февраля по 16 апреля  – Великий пост
13 июня по 11 июля  – Петров пост
14 августа по 28 августа  – Успенский пост
28 ноября по 6 января  – Рождественский пост

   Церковные однодневные посты

   Среда и пятница, за исключением сплошных седмиц и Святок.
18 января  – Крещенский сочельник (Навечерие Богоявления)
11 сентября  – Усекновение главы Иоанна Предтечи
27 сентября  – Воздвижение Креста Господня

   Дни особого поминовения усопших

19 февраля  – Суббота мясопустная
12 марта  – Суббота 2-я Великого поста
19 марта  – Суббота 3-я Великого поста
26 марта  – Суббота 4-я Великого поста
26 апреля  – Радоница
4 июня  – Суббота Троицкая
5 ноября  – Суббота Димитриевская

   Сплошные седмицы

7 января по 17 января  – Святки
6 февраля по 12 февраля  – Мытаря и фарисея
20 февраля по 26 февраля  – Сырная (масленица)
17 апреля по 23 апреля  – Пасхальная (Светлая)
5 июня по 11 июня  – Троицкая
Янв Фев Мар Апр Май Июн
Июл Авг Сен Окт Ноя Дек

Июль
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
Перейти на сегодняшний день

– полное воздержание от пищи
– cухоядение (хлеб, овощи, фрукты)
– горячая пища без масла
– пища с растительным маслом
– разрешается рыба
– разрешается рыбная икра
– исключается мясо
– пост отменяется
– Святитель Феофан Затворник.
           Мысли на каждый день года.

Подписка на RSS канал Calendar RSS
Блоггеру
Приложение для iPhone
Приложение для Android
Вебмастеру
Сайты с календарем
О календаре
Новая версия календаря

Пасхалия

6 Фев  – Неделя о мытаре
   и фарисее
20 Фев  – Неделя мясопустная
27 Фев  – Прощеное воскресенье
10 Апр  – Вербное Воскресенье
17 Апр  ПАСХА
11 Май  – Преполовение
26 Май  – Вознесение Господне
5 Июн  – Пятидесятница
12 Июн  – Всех святых

Знаки Типикона

– бдение на великие праздники; наиболее праздничная служба, где все изменяемые песнопения посвящены Празднику.
– "бдение" такому святому совершается Всенощное бдение. Его устав близок к полиелейной службе, отличия заключаются в том, что появляется малая вечерня, великая вечерня и утреня объединяются (отсюда бдение), бывает освящение хлебов и елеопомазание в конце утрени.
– "крест", "полиелей", "с полиелеем"; полиелейная служба, т.е. такая служба, на которой на утрени исполняется полиелей (торжественное пением псалмов 134 и 135 с припевами); кроме того, на такой службе бывает чтение Евангелия, прокимен, степенные антифоны, канон на 8, поются хвалитны и Великое славословие, а на вечерни появляется "Блажен муж" (первая Слава 1-й кафисмы), бывает Вход, читаются паремии, а также все стихиры поются святому, может служиться лития.
– "славословный", "со славословием"; такому святому полагается петь Великое славословие в конце утрени (в службах рангом ниже оно читается), кроме того, на службе поются уже некоторые воскресные богородичны, седальны по кафисмам – святому, на каноне бывает катавасия, а в конце утрени поются стихиры на хвалитех, Великое славословие, и все окончание утрени бывает по праздничному.
– "шестерик", "на шесть"; святому положены все шесть стихир на "Господи воззвах", бывает Слава на вечерней и утреней стиховне, тропарь, утренний канон святого на шесть.
, , пробел – "без знака"; самая рядовая повседневная служба святому, которому положено только три стихиры на "Господи воззвах" и канон на утрени на 4 тропаря. Тропаря святого может не быть.

Замечания и предложения посылайте по адресу:

Пресвятая Троице, Боже Наш, Слава Тебе!